Werkgroep Agile People & Organization Improvement

Uit spider
Ga naar:navigatie, zoeken

SPIder People CMM Werkgroep goes Agile


Het core team van de SPIder People CMM Werkgroep (Cecile Davis, Herman van Dellen, Ben Linders, Jelle de Vries) heeft de meningen gepeild over het transformeren van de werkgroep. De resultaten van de survey (http://www.surveytool.com/s/SD63681DEC) bevestigen onze ideeën en we hebben besloten de werkgroep te vernieuwen. Voorlopig hebben we als naam gekozen "Agile People & Organization Improvement".


Motivatie


Terwijl we in de People CMM werkgroep ons vooral gericht hebben op het P-CMM model, houden we in deze nieuwe groep ons meer bezig met Agile veranderingsprocessen gericht op mensen en organisaties. People CMM is een gedegen model voor het realiseren van duurzame verbeteringen. Maar het is ook een "waterval" model - een lineair proces met lange termijn planningen en stricte volgorde. De huidige tijd vraagt om meer pragmatiek en een duidelijke aansluiting op business uitdagingen. Het P-CMM bevat diverse onderdelen waarmee medewerkers beter in staat zijn om in een Agile omgeving te kunnen functioneren. Door een Agile aanpak met het P-CMM denken we de voordelen van beide benaderingen te kunnen combineren.


De nieuwe werkgroep is een leerervaring. Hoewel er al veel Agile ervaring is buiten softwareontwikkeling zullen we een aantal zaken in kaart moeten brengen om Agile toe te passen voor veranderingsmanagement, zoals:

  • Wie is de "Product Owner" (HR? Business Management?)
  • Hoe definiëren we de Product Backlog? (bijv. "P-CMM Maturity Level 3"?)
  • Hoe ziet een Sprint eruit? Een Process Area? Een thema zoals "Skills Management"?
  • Hoe ziet een burndown chart voor organisatieveranderingen er uit?
  • Hoe lang duurt een Sprint (Organisatieveranderingen hebben een andere tijdlijn dan de gebruikelijke 21 dagen)
  • Hoe om te gaan met standup meetings bij sprints met een langere doorlooptijd?

Kortom, veel interessante vragen.


Op 7 juni was de kick off van deze werkgroep, de 2e bijeenkomst is op 13 september, over High Performance Employees, locatie IBM Nederland in Amsterdam, Aanmelden via LinkedIn.


Meer informatie

Workforce Maturity, website van Werkgroep Agile People & Organization Improvement

LinkedIn groep Agile People & Organization Improvement


Contact: Ben Linders, namens het Core Team van de Agile People & Improvement werkgroep