Conferentie 2009

Uit spider
Ga naar:navigatie, zoeken
Portal:Conferentie

InSPIreren, tranSPIreren of SPInoveren?

Dinsdag 6 oktober 2009.
Locatie: Reehorst, Ede.

Programma

08:30 Ontvangst

09:00 Opening door de dagvoorzitter

SPIder is het Nederlandse netwerk voor IT professionals in Software Process Improvement en kwaliteitszorg. Het is een onafhankelijk platform, waar zowel beginners als experts kennis en ervaringen uitwisselen over SPI onderwerpen, zoals processen en modellen, Quality Assurance, Requirements, Design en Test, metrieken, en invoeringstrategieën. SPIder is een non-profit organisatie, in de vorm van een stichting. Ze bestaat sinds 1995 en heeft sindsdien een substantiële bijdrage geleverd aan bewustwording van het belang van procesverbetering en de acceptatie daarvan als een manier om het bedrijfsresultaat te verbeteren.

09:30 Keynote

René Steenvoorden (Rabobank) (geen document aanwezig)

De financiele sector staat sterk onder druk. Klanten worden steeds kritischer terwijl de economische omstandigheden om sterkere kostenbeheersing vragen. De kwaliteit van dienstverlening is hierbij essentieel: goede service helpt het vertrouwen van de klant in banken weer te laten groeien en draagt bij aan het verlagen van de kosten. Bankdienstverlening is steeds meer ICT-dienstverlening. ICT, inclusief de gebruikte software, moet aan steeds sterkere kwaliteitscriteria voldoen. In de keynote behandelt René Steenvoorden hoe dit bereikt kan worden en hoe de valkuilen van meer bureacratie en vertraging te vermijden.

10:15 Pauze

10:45 Track A: Software Management by numbers (PDF) Hans Sassenburg (Se-cure AG)

Ben je de trotse bezitter van een ISO certificaat of een CMMI niveau hoger dan 1? Gefeliciteerd. Toch blijkt dat ook in deze organisaties de meeste projecten nog steeds gestuurd worden op slechts 3 Key Performance Indicators (KPIs): de gestelde deadline, het totale budget en het wegwerken van kritische fouten aan het einde van het project. Dit is een éénzijdige benadering. In deze presentatie wordt een set van 16 best practice KPIs aangereikt, die een organisatie in staat stellen huidige performance en gemaakte verbeteringen daadwerkelijk te kwantificeren. Aansprekende resultaten uit diverse case studies en benchmarking komen tevens aan bod.

10:45 Track B: Software Quality Certification Using the “ipqi” Model (PDF) Lucian Voinea (SolidSource)

The software industry has put considerable effort in trying to improve the quality of software products. The main focus has been (and still is) the software process improvement, using process models like CMMI. Augmenting the evaluation of an organization’s process with an analysis of the quality of the software products can more efficiently identify areas where process improvement leads to improved product quality. This presentation introduces a model to express the quality of a software product in a single normative figure: the integrated product quality index (short: ipqi). The proposed figure is based on test coverage levels obtained from three different sources: unit testing, integration testing and reported test coverage for binary software units. The presentation includes also the preliminary findings of the case studies that are currently performed to validate the model.

10:45 Track C: CMMI binnen ING/Operations & IT, een praktijkverhaal (PDF) Ad Vrijsen & Nathan Youssef (ING)

In 2008 is de Operations&IT divisie van ING een omvangrijk CMMI traject gestart waar 2500 medewerkers in Nederland en België bij betrokken zijn. Ad Vrijsen en Nathan Yousef, IT Strategy Consultants van ING leggen uit hoe zij deze uitdaging hebben opgepakt. In hun praktijkgerichte presentatie staat een aantal veel gestelde vragen centraal:

  • Hoe krijg je commitment op alle lagen van het management?
  • Hoe kwantificeer je de voordelen van CMMI implementatie?
  • Welke strategie kies je wanneer je met een dergelijke omvang te maken krijgt?
  • Hoe ga je om met weerstand?
  • Effect van Kredietcrisis.

11:30 Track A: How projects benefit from a full requirements lifecycle process (PDF) Nienke van den Brink (Capgemini)

Still over 50 percent of IT project costs are spent on rework, and over 60 percent of IT projects fail to meet business objectives. The Requirements Factory is a complete requirements lifecycle process from idea to implementation, developed to beat these problems and proven at several financial organizations. The Requirements Factory includes all milestones, activities and artifacts related to the requirements discipline, combined with roles and responsibilities. This also makes this process easy to use in a globally sourced project environment.

11:30 Track B: SPI bij de psychotherapeut op de sofa (PDF) Peter Brouwer & Jasper Doornbos (Improvement Focus)

Recent psychologisch onderzoek toont aan dat minimaal 95% van ons gedrag onbewust is. Het paradoxale is echter dat het merendeel van de verandertrajecten zich richt op die resterende 5%, namelijk op professionalisering van het bewuste gedrag (via training/invoering op het gebied van procesbeschrijvingen, templates e.d.). Deze presentatie geeft een handvat voor hoe een verandertraject zich (naast de bewuste, geautomatiseerde component van het gedrag) tevens kan richten op het onbewuste component. Als uitgangspunt hiervoor wordt een CMMI-gedragsgerelateerde component (de zogenaamde “generic practices”) onder de loep genomen.

11:30 Track C: Het bepalen van softwarekwaliteit op basis van processporen (PDF) Wim Goes & Niels Veerman

Softwarekwaliteit is een breed begrip. In de praktijk is de kwaliteit van software echter vaak lastig te kwantificeren. Deze sessie gaat over het beoordelen van softwarekwaliteit, met name de toekomstvastheid, op basis van sporen van de verschillende softwareprocessen. Dit gebeurt door middel van kwantitatieve analyse van het technische deel van het softwareproduct (de softwarecode) en de processporen in het product en gerelateerde artefacten, zoals versiebeheer, wijzigingen, incidenten, en de ontwikkelaarhistorie. Hierbij worden uitspraken gedaan over de kwaliteit van de software en worden de grootste risico’s geïdentificeerd. Vervolgens worden op basis van de uitkomsten de te nemen strategische stappen geformuleerd om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

12:10 Lunch

13:45 The agile way! (PDF) Ben Linders

SPI moet gedreven worden vanuit de business. Maar business behoeften laten zich niet altijd exact definiëren, en kunnen veranderen. De Agile SPI aanpak leverde direct resultaat en volgde de veranderingen in de business. Ericsson gebruikte dit voor meerdere SPI projecten (lokaal en multi-site). Middels planning games zijn de prioriteiten gesteld, de demo zorgde voor zichtbaar resultaat en feedback om de "SPI reis" doelgericht voort te zetten. Gevolg: Tevreden MT, meer commitment, en gedreven professionals die samen zichtbaar bijdragen aan het bedrijfsresultaat.

14:30 Track A: Een Agile aanpak voor het verbeteren van software processen, een praktijk verslag (PDF) Maurits Rijk (Xebia)

Agile en SPI zijn weliswaar twee verschillende werelden, maar er zijn sterke onderlinge verbanden. In de Agile werkwijze zitten veel aspecten van proces verbetering. In dit praktijkverslag gaan we in op de manier waarop binnen verschillende projecten bij Xebia de software processen zelf verder verbeterd zijn door middel van een agile aanpak. Hierbij zullen we een groot aantal best practices de revue laten passeren. Deze zijn met name ook toegepast op gedistribueerde projecten met Xebia India.

14:30 Track B: Gericht verbeteren (PDF) Ton Tijdink & Matthijs Maat (DNV-Cibit)

Nu door de kredietcrisis nog meer nadruk op kosten komt te liggen, wordt het tijd anders tegen verbeteren aan te kijken. Beperkte budgetten kunnen maar aan één of enkele dingen worden uitgegeven en laat dat dan wel precies de goede dingen zijn. Er zijn talloze maatregelen - bijvoorbeeld op het vlak van proceskwaliteit, productkwaliteit, architectuur, mensen en organisatie - om een projectenorganisatie te verbeteren. Op welk vlak zet je in? En hoevéél zet je in? Een risicoperspectief helpt verbetermaatregelen te richten op die dingen die er het meest toe doen.

14:30 Track C: Managing Quality In Programmes (PDF) Mario van Os (MvanOs-MQiP)

Mario van Os is Senior Quality Consultant in zijn eigen bedrijf M vanOs MQiP en bestuurslid van de Society for Quality Professionals in ICT (Q Society). Hij is afgestudeerd aan de Technische Universiteit te Eindhoven in de richting Informatiesystemen binnen de afdeling Wiskunde & Informatica en heeft daarna meerdere opleidingen gevolgd op het gebied van ICT en Management en is o.a. Prince2 gecertificeerd. In 1990 is zijn eerste publicatie over Risicomanagement verschenen in het Journal of Software Research. Mario is gespecialiseerd op het gebied van Kwaliteitsmanagement, Risicomanagement, Verandermanagement, Reviews en Inspecties, Procesverbetering (CMMi en QTM) en Procesinrichting. Vanuit zijn ervaring bij meerdere grote programma’s, met name bij financiële instellingen, is deze pragmatische aanpak voor Kwaliteitsmanagement in Programma’s ontwikkeld.

15:40 Track A: Overcoming communication and quality problems in off shore development (PDF) Hans Dekkers (Second Company)

Second Company boekt opzienbarende resultaten in IT outsourcing. Door een mix van best practices uit empowerment, coaching, software factories, software architecture en agile development is het bedrijf nu al succesvol met ontwikkelteams uit China, India en Nederland. Het belangrijkste resultaat: de uitbesteder krijgt meer voor elkaar door minder te investeren. De methode RADOS (Rapid Application Development OffShore) werkt vanuit de volgende idealen:

  • Geef het ontwikkelteam de ruimte om problemen op te lossen vanuit hun eigen visie.
  • Zorg voor feedback momenten waarin het ontwikkelteam hun oplossing toont.
  • Gebruik een coachende leiderschapstijl.
  • Maak het ontwikkelteam zelfstandig en creatief; motiveer taken en deadlines vanuit bedrijfsdoelen.
  • Werk met een duidelijke architectuurvisie en koppeling naar het klantdomein.

15:40 Track B: De Process Improvement Muppet Show (PDF) Marjan Wijk (WWB Innovact) & André Heijstek (Improvement Focus)

CMMI invoeren in een kleine organisatie is een show op zich! WWB Innovact BV is een organisatie met ongeveer 40 mensen, die na een periode van groei een stap verder wilde en haar aanpak wilde professionaliseren. Met de start van de Process Improvement Group (PIG) onder leiding van Marjan, daarmee Miss Piggy geworden, was er humor in het traject en dus de link met de Muppet show. En in elke organisatie kunnen leiding en medewerkers vertaald worden naar de kleurrijke karakters van de Muppetshow. Laat u verrassen door de overeenkomsten tussen theater en de werkelijkheid.

15:40 Track C: Werkgroepenestafette: Werkgroepestafette, agile verbeteren (PDF) Johan Zandhuis (SYSQA)

Wie herkent niet de situatie waarbij SPI-trajecten met durf en hoge verwachtingen worden opgestart. Hoe teleurstellend dat dan na een half jaar tot een jaar niets meer terug te vinden is van alle inspanningen. Om procesverbetering succesvoller te laten zijn is in samenwerking met klanten van SYSQA de ‘Werkgroepestafette’ ontwikkeld. Geen wondermiddel waarmee veranderen plotseling vanzelf gaat. Maar wel een in de praktijk beproefde werkwijze waarmee aan kritische succesfactoren voor verandering invulling is gegeven, zoals managementcommitment, focus en medewerkerbetrokkenheid. De presentatie behandelt ontstaan, opzet en kenmerken van de werkgroepestafette. Met praktijkvoorbeelden worden specifieke succes- en verbeterpunten van de werkgroepestafette toegelicht.

16:30 Ontknooping van de creatiespiraal (geen document aanwezig) Marinus Knoope

Marinus Knoope ontdekte in 1989 de creatiespiraal, een praktische en herkenbare beschrijving van de natuurlijke weg waarlangs de mens zijn eigen wensen realiseert. Van het gelijknamige boek, dat hij er over schreef, werden er in Nederland in enkele jaren tijd meer dan honderdduizend verkocht. Het boek, geprezen om zijn helderheid en leesbaarheid, was voor velen de aanzet tot een stap in de richting van een meer gewenst leven. De Ontknooping, op zoek naar de natuurlijke weg van een negatieve naar een positieve spiraal, ontdekte hij dat zogenaamd negatieve emoties in feite gezonde prikkels zijn die, als je ze toelaat en ermee speelt, precies de kracht blijken te bevatten die je op dat moment nodig hebt. Als je moe bent en je doet moe dan rust je uit, als je gilt in de achtbaan dan is het lekker spannend, als je speelt dat je boos bent straal je gezag uit en als je depressief bent en je stapt in de leegte dan ontmoet je daar de zin van je bestaan.

17:30 Afsluiting door de dagvoorzitter

17:45 Diner (optioneel)

20:15 Slot