Conferentie 2008

Uit spider
Ga naar:navigatie, zoeken
Portal:Conferentie

Resultaatgericht verbeteren: Regisseren of Adapteren?

Dinsdag 29 september 2008.
Locatie: Reehorst, Ede.

Programma

09:30 Ontvangst

10:00 Opening door de dagvoorzitter

Ben Linders (Voorzitter Stichting SPIder)

SPIder is het Nederlandse netwerk voor IT professionals in Software Process Improvement en kwaliteitszorg. Het is een onafhankelijk platform, waar zowel beginners als experts kennis en ervaringen uitwisselen over SPI onderwerpen, zoals processen en modellen, Quality Assurance, Requirements, Design en Test, metrieken, en invoeringstrategieën. SPIder is een non-profit organisatie, in de vorm van een stichting. Ze bestaat sinds 1995 en heeft sindsdien een substantiële bijdrage geleverd aan bewustwording van het belang van procesverbetering en de acceptatie daarvan als een manier om het bedrijfsresultaat te verbeteren.

10:20 Keynote: Kwaliteit, efficiëntie en innovatie anno 2008 (PDF) Prof.dr. Ronald Does (Directeur IBIS UvA BV)

De twintigste eeuw was getuige van enorme verbeteringen in kwaliteit en efficiëntie in de industrie. Deze verbeteringen zijn vooral ten goede gekomen aan de consument. Technologische innovaties verklaren natuurlijk een deel van deze ontwikkeling, maar het zijn vooral innovaties in management en methodologie die verantwoordelijk zijn. De nieuwste vorm waarin deze managementprincipes voor kwaliteits- en efficiëntieverbetering gegoten zijn, heet Lean Six Sigma. In Amerika een rage, en ook in Europa een standaardmethode. Maar achter de rage zitten principes die op solide wetenschap zijn gebaseerd. In deze lezing wordt ingegaan hoe een organisatie aangepast dient te worden om systematisch te kunnen verbeteren; wat de strategische impact is van deze omschakeling en welke managementprincipes ten grondslag liggen aan de verbetermethode.

11:10 Pauze

11:30 Track A: It is CMMI Jim, but not as we know it (PDF) Jasper Doornbos (Improvement Focus)

De aandacht voor compliance bij financiële instellingen is door diverse boekhoudschandalen, zoals Enron, Parmalat en Worldcom, in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Met compliance wordt gedoeld op de mate waarin bijvoorbeeld een bank voldoet aan wet- en regelgeving die betrekking heeft op de financiële industrie.
Deze presentatie gaat in op de rol van Quality Assurance bij de organisatie-inrichting van een groeiende afdeling in een turbulente tijd. Er wordt ruim aandacht besteed aan de afbeelding en mogelijke toepassing van het referentiemodel CMMI, dat zijn oorsprong vindt in software ontwikkeling en systems engineering, op een Compliance-organisatie. Er zullen parallellen worden getrokken tussen CMMI en kenmerken van een Compliance-organisatie.

11:30 Track B: Praktische Internet principes en ‘sociale software’ voor SPI (PDF) Onno van der Straaten (Logica)

De opkomst van virtuele gemeenschappen op Internet gaat hand in hand met de ontwikkeling van principes en hulpmiddelen voor het participeren in dergelijk gemeenschappen. The Gartner Group voorspelt dat dergelijke ‘sociale’ principes en software gemeengoed zal zijn in meer dan 50% van ondernemingen rond 2009. Over de motiverende en zelfs vermeende verslavende aspecten is inmiddels al veel gepubliceerd. Kunnen dergelijke praktijken ook voor SPI gebruikt worden?
Praktische ervaring met de toepassing van deze praktijken in Logica’s global development centres demonstreert hoe het beste van twee zeer verschillende werelden gecombineerd kan worden, die van procesbeschrijvingen die voldoen aan het Software Process Engineering Metamodel (SPEM), en die van Wikis. De flexibiliteit en het gebruiksgemak van een Wiki, zonder ongebreidelde, ongecontroleerde groei waaronder Wikis vaak gebukt gaan.
De technologie die dit mogelijk maakt, is gedoneerd aan het Eclipse Process Framework (EPF) project, waar het verder wordt ontwikkeld onder de naam EPF Wiki.

11:30 Track C: Verbeteren vanaf de werkvloer – Geen wonder maar werkelijkheid (PDF) Patrick Verheij (DNV)

Verbeteren is mensenwerk, dat weten we inmiddels allemaal. Toch blijft het lastig want die mensen bewegen niet altijd even gemakkelijk mee. Gevolg? Veel onbegrip, achterblijvende resultaten en hardnekkige status quo. Dat moet anders, dat kán anders.
In deze avontuurlijke presentatie beklimmen we de Miracle Mountain. Aan de orde komen de factoren die mensen in staat stellen daadwerkelijk te verbeteren. We komen erachter dat passie een belangrijke rol speelt en dat leiderschap op de werkvloer beslist geen mythe is. Die werkvloer moet dan wel in beweging komen. De manager speelt hierbij een centrale rol, maar ook hij (of zij) is maar een mens en kan best wat hulp gebruiken. Een coach bijvoorbeeld. Aan de hand van diverse voorbeelden en best practices zien we hoe de werkvloer kan veranderen in een dynamische plek waar verbeteren echt leeft onder de mensen. Benieuwd welke wonderen Miracle Mountain onthult? Kom langs en neem je rugzak mee.

12:20 Lunch

14:00 Track A: UWV Testservice: resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel (PDF) Rob Passage (UWV) en Karin Boons (Sogeti)

UWV is de uitvoeringsorganisatie voor werk en inkomen in Nederland. Voor één van de 5 informatieketens binnen UWV is een Servicegericht testproces geïmplementeerd. Dit ervaringsverhaal laat zien hoe QA, Procesverbetering en Kennismanagement fundamenteel deel uitmaken van de gekozen strategie. De testservice is schaalbaar en kan zich flexibel aanpassen aan de eisen van de veranderende organisatie. Klanttevredenheid én medewerkertevredenheid werden bereikt in het organisatiemodel waarin schaarse testprofessionals efficiënt kunnen worden ingezet. Het resultaat is een autonoom efficiënt testproces; adaptief en flexibel.

14:00 Track B: Verbeter je team met retrospectives (PDF) Ralph van Roosmalen (Planon)

Een nieuw zelf sturend team is gestart, de eerste weken is iedereen nog in de een roze wolk maar langzaam gaan er toch dingen fout. Wat nu… als manager heb je besloten om een zelf sturend team te maken maar blijkbaar kunnen ze het niet. Ga je zelf weer aan het roer staan, ga je ze alleen maar vertellen hoe het wel moet en ga je dan weer of ga je door met het zelf sturende team en ga je zelf laten leren. Dat laatste klinkt goed maar hoe pak je dat aan…
In de presentatie wordt verteld wat een retrospective is, wat zijn de regels en hoe begin je met retrospectives. Naast de theorie worden er praktijk

14:00 Track C: Workshop veranderen: SPI-Borden (geen document aanwezig) Paul Hesen (TomTom) en Jan Jaap Cannegieter (SYSQA)

Verbetertrajecten zijn alleen resultaatgericht als aan de succesfactoren van dit soort trajecten wordt voldaan. Lijsten van succesfactoren zijn al vaak gepubliceerd en gepresenteerd, toch zijn ze bij veel verbeteraars en opdrachtgevers nog niet 'verinnerlijkt'.
Een ludieke én in de praktijk succesvolle manier om dit te doen is het spelen van een variant op ganzenborden met deze succesfactoren erin verwerkt. Dit zogenaamde SPIder-borden is bedacht door de leden van de SPIder-werkgroep SPI Invoeringsstrategieen. Dit is dus geen presentatie, we gaan in kleine groepjes het spel spelen en discussiëren over de stellingen die erop staan. Actief aan de slag dus, met elkaar praten, soms een beurt overslaan, soms drie stappen vooruit. En aan het eind weten wat je moet doen om je verandertraject succesvol te laten verlopen.

14:50 Wisselpauze

14:55 Track A: Harmonizing Multiple Process Technologies to Maximize Improvement ROI (PDF) Pat Kirwan (Software Engineering Institute)

This presentation introduces a reasoning framework for multimodel harmonization within the enterprise. It can be used regardless of where you are today in your process improvement journey. It contains some basic steps to follow, questions to address, and principles to use - all working together to achieve alignment in the layers and levels of an integrated business.
We present this framework in the context of reconciling the technologies of systems and software engineering with those of the enterprise. The consequences of not understanding or managing the organization's overall improvement landscape is to increase the overall cost for, and erode the benefits of investments in improving business performance. This presentation will outline a way to realize the benefits and manage the costs; it involves harmonizing the technologies to create a multimodel improvement solution for the enterprise.

14:55 Track B: Lean Six Sigma binnen AEGON (PDF) Julien Sterk (AEGON)

Lean Six Sigma is een methodiek die bedrijven gebruiken om hun processen te verbeteren. Klanten worden steeds veeleisender en willen een snelle levering tegen minimale kosten. Lean Six Sigma helpt bedrijven bij het behalen van deze doelstellingen en zorgt daarbij ook voor tevreden klanten. De verbetermethodiek is erop gericht om verspilling en kwaliteitsproblemen te herkennen en op te lossen.
AEGON zet Lean Six Sigma in eerste instantie in, om de klanttevredenheid te verhogen. Een hogere klanttevredenheid zal namelijk leiden tot hogere verkoopcijfers. Natuurlijk is het mooi meegenomen als door een efficiënter proces tevens de kosten dalen maar dat komt pas op de tweede plaats. AEGON geeft er de voorkeur aan om medewerkers bij deze verbeterprojecten op hun eigen afdeling te betrekken. Vaak heeft een afdeling zelf al goede ideeën om knelpunten op te lossen. Bovendien blijft op deze manier de kennis van Lean Six Sigma op de afdeling behouden.

14:55 Track C: Confidence Factor: Softe metric als hard middel (PDF) Sonja de Bruin en Benjamin Jurg (ICT)

Laten we eens praten over de ‘gevoelige’ kant van ontwikkelaars. In deze presentatie ontdek je de toegevoegde waarde van een onconventionele metric voor het bepalen van de status van een project; De confidence factor. Deze metric is een middel om op een snelle manier een eerste indicatie te krijgen of een project kans van slagen heeft. Aan de hand van een praktijk voorbeeld zie je hoe de confidence factor meting toe te passen is om veranderingen in gang te zetten en voortgang te meten.

15:45 Pauze

16:15 Resultaat gedreven verbetering (PDF) Derk Jan de Grood (Collis)

Ondanks dat elke organisatie uniek wat, zijn eigen problemen heeft en daarom een eigen aanpak vereisten, zijn er ook overeenkomsten te benoemen. Aandachtsgebieden waren altijd

  1. het 'allignen' van de bestaande werkmethoden,
  2. Het verkrijgen van commitment bij het mamagement en de medewerkers en
  3. het implementeren van veranderingen.

In deze presentatie een eenvoudig model dat verschillende benaderingen omschrijft. Het model gaat uit van variabelen als 'autoriteit binnen de organisatie' en 'span of control'. Tevens zal er worden stil gestaan hoe door het slim benoemen van verantwoordelijkheden, de organisatie wordt gestimuleerd om zelf verbeteringen door te voeren.

16:35 Keynote: Het E=MC2 van veranderen (geen document aanwezig) Remco Claassen (ADVANCE Leadership development BV)

Energizing Improvements, hoe houd je het vuur gaande achter gewenste veranderingen? Wat zorgt ervoor dat mensen wel of niet effectief omgaan met de druk om continu te moeten verbeteren. Om vooruit te komen is energie nodig en waar haal je die vandaan? In een kort maar krachtig seminar laat Remco u ervaren wat het vergt om voor uzelf en met uw omgeving de fakkel aan te houden. U leert inzien hoe u de motor opgang brengt en op gang houdt achter elk verbeteringstraject, privé en zakelijk. U krijgt Einstein’s formule voor een energiek veranderingsklimaat.

17:05 Keynote: Veranderen, verleiden, verbeteren! (geen document aanwezig) Pauline Schueler (Verleidkundig Instituut)"

Verleiding is het prikkelen van de zin van mensen, op zo’n manier dat ze uit zichzelf met plezier willen meedoen aan iets nieuws. Dat mensen nieuwsgierig worden of hun werk juist spannend vinden. En dat ze zich op hun talenten voelen aangesproken. Geen X-factor maar Funfactor! Plezier hebben en het gevoel krijgen dat je een verschil kunt maken. Laat U verleiden tot verandering, en verbetering!

17:55 Afsluiting door de dagvoorzitter

18:00 Dinner buffet