Conferentie 2007

Uit spider
Ga naar:navigatie, zoeken
Portal:Conferentie

Energyzing Improvements: Waar zitten de Machiavelli's onder de verbeteraars?

Dinsdag 2 oktober 2007.
Locatie: Reehorst, Ede.

Verslag 10e SPIder conferentie

SPIder, het Nederlandse netwerk voor Software Process Improvement

Het SPIder netwerk is in 1995 naar Amerikaans voorbeeld opgericht om ervaringen op het gebied van SPI en QA uit te wisselen. In 1997 is besloten de activiteiten onder te brengen in een stichting. De stichting SPIder is snel succesvol gebleken en sinds die tijd uitgegroeid van een netwerk voor professionals naar een professionele organisatie die gemiddeld vier landelijke, druk bezochte bijeenkomsten per jaar organiseert voor en door professionals en verschillende actieve werkgroepen op het vakgebied SPI en QA behartigt. Hiernaast is SPIder jaarlijks betrokken bij de European SEPG, een jaarlijkse internationale conferentie in Amsterdam, bezocht door ruim 350 personen.

In 2005 is onder auspiciën van SPIder de Society for Quality Professionals in ICT opgericht. Deze Q Society richt zich op product kwaliteit, en alles wat daarmee samenhangt. Een 10-tal bedrijven en organisaties bundelen hierin hun krachten en bieden hun eigen voorjaar en najaar conferenties aan.

SPIder houdt via mailings haar geïnteresseerden op de hoogte van actuele ontwikkelingen en heeft een eigen publicatie, de SPIder Koerier. De Koerier wordt in beginsel 5 maal per jaar uitgegeven en kent een snel groeiend lezerspubliek van ruim 1200 personen. SPIder onderhoudt een eigen website (www.st-spider.nl) en heeft daarnaast een aparte website voor de jaarlijkse conferentie om belangrijke zaken voor een breed publiek onder de aandacht te brengen (www.spiderconferentie.nl). Over activiteiten van de Q Society wordt apart gepubliceerd door zowel SPIder als de organisaties die met elkaar samenwerken in de Q Society.

De aandacht voor SPI en QA staat – behoudens een incidentele dip veroorzaakt door een teruglopende economie – continu op de agenda van de CxO’s in tal van bedrijven. Deze belangstelling wordt vooral veroorzaakt door een groeiende bewustwording dat beheersing van automatiseringsprojecten een bittere noodzaak is en blijft (en dat het beter kan en moet!)

Het thema voor de 10e conferentie luidde: Energyzing Improvements: Waar zitten de Machiavelli's onder de verbeteraars? Deze keer was er volop aandacht voor de menselijke kant van ons vakgebied, en werden er effectieve manieren voor verbeteringen op het gebied van de menselijke factor in verbetertrajecten aangereikt, met als doel het sneller bereiken van resultaten.

20071002foto1.jpg

Ben Linders opende in zijn rol als voorzitter van SPIder de conferentie. Hij gaf een kort overzicht van de activiteiten en bereikte resultaten van de stichting. Aan het eind van de presentatie hadden de oud bestuursleden de eer om de jubileum uitgave met de capita selecta van de afgelopen jaren in ontvangst te nemen. Deze gratis uitgave werd in de loop van de dag aan elke bezoeker uitgereikt.

Als openingsspreker gaf Jeroen van den Hoven (TU Delft) zijn visie op de ontwikkeling van ‘value added design’. De tweede spreker, Rogier Guns (Philips) gaf een overzicht van de technieken die veranderen tot een kunde verheffen met zijn presentatie “Veranderen met zachtheid”.

Na de lunch volgde een keur van sprekers uit de Nederlandse en internationale ICT wereld in drie parallelle tracks: Coaching, SPI en Agile. Het formele deel van de conferentie werd afgesloten met presentaties over cultuur as factor in communicatie en verandering door Nelke Galema (Intercultureel Management Coach) en een energieke afsluiting, zonder beamer en sheets voor de verandering, door Remco Claassen met als titel het E=MC2 van het veranderen. Voor degenen die zich hiervoor hadden aangemeld werd de conferentie informeel voortgezet en afgerond met een afsluitend diner.

20071002foto2.jpg

Over de locatie en de opzet

SPIder was in 2007 te gast in Hotel & Conferentiecentrum de Reehorst te Ede. Een locatie die qua opzet en indeling prima aansloot op de behoeften van de bezoekers. De aankleding was voor deze 10e conferentie extra feestelijk. Tegelijk met de conferentie was er een beurs met leveranciers van SPI en QA diensten. Dit waren dat jaar: KZA, Sogeti, Mithun Training & Consulting, Bits & Chips, DNV, Ordina en uitgeverij Pearson. Die laatste organisatie was vertegenwoordigd met een stand waar interessante boeken uit het vakgebied met aanzienlijke korting werden aangeboden. Verder had Bits & Chips exemplaren van hun publicatie om uit te delen op de conferentie.

20071002foto3.jpg

Uiteraard was ook het SPIder bestuur aanwezig op de conferentie om met de deelnemers te kunnen bijpraten over de stand van zaken in SPI en kwaliteit. De deelnemers hadden volop gelegenheid tot netwerken, en de contacten aan te halen. Dit alles in een prima locatie, in een prettige omgeving. Terugkijkend kan worden gesteld dat er een geslaagde conferentie is gehouden met een goede evaluatie van de deelnemers! Enkele reacties die we hebben mogen ontvangen: een thema dat verassend te noemen is, een programma dat prima paste bij het thema, ik heb genoten!

20071002foto4.jpg

De jaarlijkse conferenties en ook de plenaire sessies en niet te vergeten de werkgroepsessies zijn uitstekende gelegenheden gebleken om contacten te leggen en te onderhouden met collega's in het vakgebied en om het eigen netwerk verder uit te breiden. De eerstvolgende plenaire sessie is op 20 november gepland met als titel “Bachelor of SPI”, de Q Society heeft haar najaarsconferentie gepland op 11 december. Meer informatie over deze en andere evenementen kunt u terugvinden op onze website www.st-spider.nl.

Namens het bestuur
Hans van Roosmalen

Programma

09:30 Ontvangst

10:00 Opening door de dagvoorzitter

Ben Linders (voorzitter Stichting SPIder)

10:15 Keynote: Professionaliteit: van software engineering naar menselijke waarden(PDF) Jeroen van den Hoven (TU Delft)

In Software Engineering is er recentelijk aandacht gekomen voor 'value issues'; adequate software diensten en producten moeten niet alleen technisch in orde zijn, en aan eisen van usability en cognitieve ergonomie voldoen, ze moeten ook in overeenstemming zijn met de morele waarden van klanten en gebruikers, zoals b.v. privacy, security, safety, autonomy, accountability. Deze ontwikkeling naar 'value sensitive design' stelt nieuwe eisen aan IT professionals en leid tot een mensgericht veranderproces in de organisatie waarin de waarden van de klant, gebruiker en samenleving centraal staan.

11:05 Pauze

11:20 Veranderen met zachtheid (PDF) Rogier Guns (Philips)

Dat veranderen voor organisaties moeilijk is dat weten we inmiddels wel. John P. Kotter, Stephen R Covey, Spencer Johnson en diverse anderen hebben er goede boeken en publicaties over geschreven. Als je de gemiddelde manager, die met zijn of haar club een verandering doormaakt, aankijkt dan valt meestal ook wel meteen aan het gezicht af te lezen dat het moeilijk is. Zelfs als je die boeken niet gelezen hebt. Het probleem met dit soort boeken is dat het vaak theoretische verhandelingen zijn die niet altijd even gemakkelijk één op één naar de hedendaagse situatie te vertalen zijn. Zeker niet als een bedrijf een ontkenningsfase of chaosfase doormaakt die bij veranderingen gebruikelijk zijn. Deze presentatie laat enkele veranderingen bij een grote multinational zien, bekeken vanuit de achtergronden van het veranderen.

12:10 Lunch

13:30 Track A: Hoe krijg ik een blije opdrachtgever? (PDF) Daniel van der Gaag (Sogeti)

Het begint met een Prince2-project dat opnieuw werd opgestart. De leveranciers leverde slechte software op. Daar wilde de organisatie grip op krijgen. Hierdoor kreeg ik de vrije hand om ‘het anders te doen’ en invulling te geven aan diverse soorten kwaliteitsmaatregelen. Door het betrekken van mijn omgeving (intern en extern) heb ik een integrale kwaliteitsbeheersing- strategie neergezet, waarmee zowel de projectleden, de business, de organisatie als haar klanten tevreden zijn gesteld. Tenslotte is de Business Case gehaald, met zelfs extra opbrengsten en klanten die enthousiast waren over de toegevoegde waarden van het product.

13:30 Track B: De Blauw Rood balans van Slimmer Beter (PDF) Wijbrand Medendorp / Harry Klootwijk (Ordina)

Met deze presentatie wordt de "Blauw-Rood"-balans van de Slimmer Beter veranderaanpak toegelicht. Blauw staat voor de "Het" kant, en Rood voor de "Mens" kant in een verandertraject. Deze aanpak zit in de paraplu van het Slimmer Beter concept van Ordina en is universeel toepasbaar of dit nu bijvoorbeeld CMMI of Lean Six Sigma of een andere methode betreft. Tijdens het 50 minuten durende blok gaan wij niet in op de veranderkundige theorie van o.a. Kotter en Moss Kanter. Dit is een verdiepingsonderdeel van de in-house trainingen voor onze klanten. Wij willen wel de noodzaak van de Blauw-Rood balans tonen in verandertrajecten. Dat willen we doen door een aantal aspecten live met het publiek uit te voeren. We noemen deze presentatie dan ook “Practice what you preach” in het zoeken naar de balans tussen Blauw en Rood.

13:30 Track C: Agile Development / retrospectives bij Ericsson (PDF) Nicole Belilos (Topic) / Marc Verschueren (Ericsson)

In de agile world worden team retrospectives gebruikt om continu te leren en te verbeteren. Retrospectives worden regelmatig tijdens het project gehouden, zodat het team inzicht krijgt in het eigen functioneren. Bij Ericsson R&D is in het voorjaar 2007 een pilot agile project opgestart, waarbij veelvuldig retrospectives zijn gehouden. Deze retrospectives hebben een grote impact gehad op de werkwijze en de motivatie van de teamleden. Tijdens deze presentatie krijgt u inzicht in de werking van een retrospective, en zult u horen welke impact de retrospectives hebben gehad op de teamleden bij Ericcson.

14:20 Wisselpauze

14:25 Track A: Coaching; de brandstof voor je verbeterprogramma (PDF) Erik van der Vliet (LogicaCMG)

Een verbeterprogramma is als een motor die opgestart moet worden. Zonder brandstof en ontsteking kom je nergens. Het management zal voor de ontsteking moeten zorgen, echter vaak blijkt dat de motor niet verder komt dan wat pruttelen en al snel weer stil valt. Coaching is dan een goed alternatief voor de brandstof. Coaching kan dienen als de aanjager voor het verbeterprogramma en ertoe bijdragen dat deze uiteindelijk een goed geoliede machine wordt. Als de motor eenmaal draait kan de organisatie de rol van de coach overnemen en voorkomen dat deze zonder brandstof komt te staan of erger, droogloopt. In deze presentatie zal worden ingegaan op de rol van de coach en hoe de coach kan bijdragen om het verbeterprogramma op gang te brengen en toe te werken naar een geïnstitutionaliseerde proces omgeving oftewel een goed geoliede machine.

14:25 Track B: Lessons learned from good process improvement attempts: it boils down to humans (PDF) Viktor Clerc (DNV-CIBIT)

Diverse organisaties verbeteren hun softwareontwikkel processen en IT-beheerprocessen. Hoewel de aanpak en omvang van de verbetering verschilt, bouwen veel organisaties voort op "bewezen en beschreven methodieken". Toch zijn deze methodieken alleen geen panacee. Vaak zit het hem in ogenschijnlijk onschuldige zaken, vanzelfsprekendheden, of juist subtiele details. Wij delen onze ervaringen uit diverse procesverbeteringstrajecten en geven aan waar het écht om blijkt te gaan. En we vlakken hierbij de factor mens niet uit.

14:25 Track C: Meanderen of kanaliseren? (PDF) Martin Mermans (Philips) en Rene Krikhaar (Vrije Universiteit & ICT NoviQ)

Sturen we de mens in een kanaal en vertellen we hem wat te doen of veranderen we de context waarin hij opereert en zoekt hij al meanderend zijn weg daarin? In onze presentatie zullen we een aantal cases toelichten met een methode om te bepalen wat in een organisatie veranderd dient te worden om een proces verbetering te bewerkstelligen. We hebben verschillende modellen bekeken, 7 S van Mckinsey, Force Field Analysis en CMM(I). Vanuit deze analyse aangevuld met ervaringen hebben we geleerd dat om een verandering te bewerkstelligen vaak meer factoren een rol spelen dan alleen het proces en de mensen die eraan werken. Vanuit enkele cases leggen we uit hoe gebaseerd op de aspecten van het 7S model gezocht moet worden naar de veranderingen die geïnitieerd moeten worden als ‘enablers’ voor het veranderen van het proces en de performance ervan.

15:15 Pauze

15:45 Cultuur als factor in communicatie en verandering (PDF) Nelke Galema (Intercultureel Management Coach)

Focus van de presentatie op cultuur aspecten. B.v. internationale cultuur verschillen (out/nearsourcing), cultuur als factor in de communicatie en samenwerking (teamworking), cultuur om veranderingen geaccepteerd te krijgen. Gerelateerde onderwerpen zijn "inter-persoonlijke knowledge transfer", "menselijke factor in beslissing" en "meten aan mensen". De presentatie gebruikt het Hofstede model om een en ander concreet te maken.

16:35 Keynote: Het E=MC2 van veranderen (geen document aanwezig) Remco Claassen (ADVANCE Leadership development BV)

Energizing Improvements, hoe houd je het vuur gaande achter gewenste veranderingen? Wat zorgt ervoor dat mensen wel of niet effectief omgaan met de druk om continu te moeten verbeteren. Om vooruit te komen is energie nodig en waar haal je die vandaan? In een kort maar krachtig seminar laat Remco u ervaren wat het vergt om voor uzelf en met uw omgeving de fakkel aan te houden. U leert inzien hoe u de motor opgang brengt en op gang houdt achter elk verbeteringstraject, privé en zakelijk. U krijgt Einstein’s formule voor een energiek veranderingsklimaat.

17:50 Afsluiting van de conferentie door de dagvoorzitter

Ben Linders (voorzitter Stichting SPIder)

18:00 Dinner buffet