Conferentie 2006

Uit spider
Ga naar:navigatie, zoeken
Portal:Conferentie

SPI in Nederland: Resultaten, trends en uitdagingen voor de toekomst.

Dinsdag 3 oktober 2006.
Locatie: KNVB Sport‐ en Conferentiecentrum, Zeist.

Programma

09:30 Ontvangst

10:00 Opening door de dagvoorzitter (PDF) Cees Michielsen (bestuur Stichting SPIder)

10:20 Keynote: Trends en toekomst van SPI (PDF) Ron Tolido (VP and CTO Capgemini Nothern Europe and Asia Pacific)

Met een kritische blik wordt de wereld van Software Process Improvement beschouwd waarbij trends en ontwikkelingen de revue passeren. Duidelijk wordt dat het nog geen tijd is om op onze louweren te rusten en dat er nog veel werk verzet dient te worden.

11:10 Pauze

11:30 Keynote: Resultaten van business oriented SPI-onderzoek (PDF) Jos Trienekens (Associate Professor, TU Eindhoven)

In deze presentatie komen resultaten uit verschillende onderzoekprojecten op het gebied van business oriented SPI aan de orde. Genoemd worden:

  • een onderzoek naar de drivers, targets en metrics usage in 50 software groups van Philips global
  • een onderzoek naar de SPI-verbeterruimte van software development organisaties in Nederland (gestructureerde interviews bij 11 organisaties in Nederland)
  • situation-dependent SPI (ontwikkeling van een raamwerk en software tools voor de ondersteuning van situationeel software process improvement, research project van TU/e en TU Boedapest).

12:20 Lunch

14:00 Track A: Business transformaties plannen met Nolans Groeifasen model (PDF) Leon Dohmen (LogicaCMG)

Veel door informatietechnologie gedreven businessveranderingen, waaronder ook software verbetering en ontwikkeltrajecten, verdwalen op weg naar hun onduidelijke bestemming. Door een businessverandering echter te zien als een reis met een vertrekpunt en een bestemming, en door van te voren een te volgen route met routekenmerken uit te stippelen, zijn organisatorische dwalingen te voorkomen. De business-transformatie wordt dan beter beheersbaar, waardoor veel tijd en geld is te besparen. Het Nolan-groeifasenmodel kan organisaties daarbij een helpende hand bieden.

14:00 Track B: CMMI world-wide and future challenges (PDF) Andre Heijstek (SEI Europe en een spreker van SEI USA)

Presentatie van SEI data over bereikte resultaten met CMMI wereldwijd, inzoomend op Nederlandse data voorzover mogelijk. Overzicht van nieuwe ontwikkelingen, met name versie 1.2 De presentatie geeft ook methoden om vroeg leading-indicators te krijgen van de return-on-investment. Deze indicators bieden ook een uitstekende mogelijkheid om de voortgang van een SPI project te volgen.

14:00 Track C: De evolutionaire projectaanpak garandeert projectsucces (PDF) Niels Malotaux (N R Malotaux Consultancy)

Bij grote en kleine bedrijven, op conferenties en in workshops, in Nederland en daarbuiten, vraag ik altijd of de softwareprojecten regelmatig op tijd het juiste opleveren. Het antwoord is steevast "Nee, wij leveren niet op tijd en niet direct het juiste". Of, zoals onlangs een manager verzuchtte: "Softwareprojecten zijn zo onvoorspelbaar".
Het opmerkelijke is dat de kennis om hier iets aan te doen al decennia lang bekend is en niet eens ingewikkeld is. Het grootste probleem is dat deze kennis in het onderwijs en in de meeste bedrijven niet bekend is, of in elk geval niet systematisch wordt toegepast. In deze presentatie wordt een aanpak besproken die in de praktijk van vele projecten heeft bewezen succesvol te zijn.
Elementen zijn: het discipline probleem aanpakken, ons intuïtiemechanisme uitbuiten, dynamisch prioriteren, het doel duidelijk houden en het voorkomen van problemen bij de klant. We integreren planning, requirements- en risicomanagement tot Resultaat Management.

14:50 Wisselpauze

15:00 Track A: Agile ontwikkeling volgens Scrum bij Planon (PDF) David Griffioen (Planon B.V.)

Deze presentatie gaat in op Scrum en de toepassing van Scrum binnen Planon Development. Scrum is een gedisciplineerde Agile project aanpak waarin iedere kalendermaand software wordt geleverd. Planon maakt pakket software voor de facilitaire en vastgoed markt, op de ontwikkelafdeling werken meer dan 45 mensen. Aandachtspunten:

  • Wat zijn de belangrijkste kenmerken van Scrum?
  • Hoe 'knip' je software in brokken die in minder dan een maand gemaakt en getest kunnen worden?
  • Hoe gaat Planon om met kwaliteit en testen?
  • Hoe verliep de invoering van Scrum?
  • Wat gaat goed en wat (nog) niet?

15:00 Track B: Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI (PDF) Machteld Meijer (Getronics PinkRoccade)

Het is in het belang van de business dat de ICT-afdeling of ICT-leverancier zijn softwareprocessen goed beheerst en goed uitvoert. Tijdens het ontwikkelen, vernieuwen en onderhouden van applicaties is er normaal gesproken regelmatig contact tussen opdrachtgevers- en opdrachtnemersorganisatie. Het ontwikkel- / onderhoudsproces bij ICT is dus afhankelijk van de kwaliteit van de parallel lopende activiteiten aan de opdrachtgeverkant; deze zijn onderdeel van functioneel beheer.
Sinds vorig jaar is er een methode op de markt die de opdrachtgeverskant ondersteunt bij het inrichten van zijn deel van het proces om te komen tot de gewenste nieuwe informatievoorziening, BiSL (Business information Services Library). In deze presentatie maakt u kennis met BiSL en wordt de interactie tussen procesverbetering aan de vraagkant en aan de aanbodkant van de ICT helder gemaakt aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden. Er zal blijken dat goed ingericht functioneel beheer en belangrijke rol speelt bij effectieve SPI.

15:00 Track C: Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak2 (PDF) Peter Nobels en Arno Tersteeg (Sogeti en Rabobank International)

Het is mooi als een medewerker bij een organisatie iets ziet in Requirements Development & Management. Voorwaarde voor succes is echter dat er zich een kritieke massa in de organisatie vormt op meerdere nivo's. Een brede coalitie die een verbeteraanpak creëert, draagt en in gang zet.
De invoering van requirements development & management, en van iedere nieuwe werkwijze, is dus vooral: hoe creëer ik een tsunami en hoe laat ik vruchtbare grond achter? Daar gaat deze presentatie over. Van bewustwording tot en met bestendige implementatie, van erkenning van het probleem tot en met een succesvolle en accepteerde werkwijze.

15:50 Pauze

16:20 Tastbare SPI resultaten met CMMI en Six Sigma! (PDF) Martin Damsma (Bosch)

Binnen Bosch Security Systems wordt hoge prioriteit gegeven aan product- en proceskwaliteit. Twee belangrijke pijlers waar de verbeterprogramma's binnen de R&D organisatie op draaien zijn CMMI en SixSigma. Voorop staan altijd de businessdoelstellingen: (oplever-) betrouwbaarheid van projecten, doorlooptijdverkorting, productkwaliteit, etc.
In deze presentatie wordt aan de hand van concrete voorbeelden, lessons learned en pitfalls uit de dagelijkse praktijk ingegaan op de ervaringen van de R&D afdeling van Bosch Security Systems in Breda.

17:10 Zo, zijn we er dat mee opgeschoten! (PDF) Ton Dekkers (Head Centre of Excellence Estimation and Metrics by Shell)

De investering in SPI moet resultaten opleveren in de lijn van betere prestaties: betere klanttevredenheid, minder fouten, betrouwbare afspraken en niet te vergeten lagere kosten. Het vaststellen van de prestaties moet zodanig zijn ingericht dat het zowel vooraf aan de SPI als achteraf kan worden uitgevoerd. Bij een echte benchmark wordt ook gekeken naar externe partijen om inzicht te krijgen in eigen prestatie en de potentie van de mogelijke verbeteringen. Met de repository (release 9) van de International Software Benchmarking Standards Group (ISBSG) is er publieke open dataset met meer dan 3000 softwareontwikkelingsprojecten beschikbaar om de eigen prestaties mee te vergelijken. Uit de ISBSG dataset kan worden afgeleid dat een professioneler proces tot betere resultaten leidt.
In de presentatie wordt ingegaan op het proces en voorwaarden van benchmarking, de mogelijkheden de ISBSG data hierbij te gebruiken en hoe dit kan worden vertaald naar het vaststellen van de resultaten de gerealiseerde SPI. De ISBSG questionnaire geeft elke organisatie een basisset van metrieken om een benchmark te kunnen uitvoeren. Voor aanvullende en meer specifieke metrieken is de Goal-Question-Metric Methode effectief. Aan de hand van een case, de verantwoording van de aanschaf van een ontwikkelhulpmiddel, wordt op basis van (beschikbare) benchmark gegevens het mogelijke rendement van SPI gekwantificeerd, een realistische verwachting neergezet van de SPI inspanningen en beloftes van leveranciers getoetst.

18:00 Afsluiting van de conferentie door de dagvoorzitter

Cees Michielsen (bestuur Stichting SPIder)

18:10 Dinner buffet