Conferentie 2003

Uit spider
Ga naar:navigatie, zoeken
Portal:Conferentie

23 september 2003 Innovatie & procesverbetering (geen presentaties aanwezig)

In tijden dat het met de economie minder gaat, is het belangrijk te kijken naar activiteiten die het meest halen uit de beschikbare middelen. Activiteiten die, waar mogelijk, nog een stap voorwaarts realiseren. Procesverbetering in software-ontwikkeling is één van die activiteiten. Procesverbetering kan krachten ontketenen die de efficiëntie en effectiviteit van een organisatie sterk verbeteren en zelfs ruimte creëren voor innovatieve processen. Op de 6e SPIder jaarconferentie laten diverse sprekers zien dat procesverbetering juist in turbulente situaties de drijvende kracht kan zijn in noodzakelijke veranderingen.U hoort de praktijkervaringen van onder andere Philips en ABN AMRO. De wetenschappelijke onderbouwing wordt geleverd door sprekers van de Rijksuniversiteit Groningen.

Was u geïnteresseerd in:

  • zichtbare effecten van procesverbetering op bedrijfsresultaten?
  • blijvende resultaten van procesverbetering in uw organisatie?
  • nieuwe concepten van software ontwikkeling?
  • interessante contacten met vakgenoten?

Programma

09:00 Ontvangst met koffie & thee, registratie en uitreiking badge en syllabus

10:00 Opening door de dagvoorzitter, Wilko van Asseldonk, voorzitter van SPIder

10:15 KEY-NOTE SPEECH - Innovatie: het belang van gebruiksgemak, Jens Pas, management consultant, managing director i2B

Innovatie betekent per definitie de introductie van iets nieuws. Nieuwe machines, nieuwe software, onbekende en op het eerste zicht ontoegankelijke interfaces. De gebruiker ervaart een verandering en biedt weerstand. Twee elementen zijn cruciaal om een innovatief product te introduceren:

  • beheersing van het veranderingsproces
  • gebruiksgemak van het nieuwe product

Om een verandering succesvol door te voeren is een specifieke veranderingsbegeleiding of veranderingsmanagement nodig. Om een nieuw product snel geadopteerd te krijgen door haar gebruikers, is het evenzeer belangrijk dat het product snel "gemakkelijk" ervaren wordt door de gebruikers. Dit is vaak een contradictie in terminis. De gebruiker komt in een nieuwe onbekende omgeving terecht. Jens Pas licht dit punt in detail toe. Om het gebruiksgemak van software te bevorderen (vooral bij de introductie van nieuwe onbekende software) moeten we rekening houden met de wijze waarop de gebruiker de nieuwe software interpreteert. Hiervoor doen we beroep op modellen uit de neurologie. We leren daar dat onze hersenen een ervaring in verschillende dimensies interpreteert. We reageren instinctief, emotioneel en rationeel. Ons instinctief gedrag wordt gestuurd door het toepassen van standaarden en conventies. Ons emotioneel gedrag wordt in grote mate beïnvloed door de controle die we over software hebben en over de vormgeving van die software. Ons rationeel gedrag wordt dan weer bepaald door ondersteuning die software biedt bij het "leren"begrijpen van haar nieuwe functies. In deze presentatie gaat Jens Pas op elk van deze drie dimensies in. Voorbeelden zorgen voor herkenning en modellen zorgen voor een consistent en volledig geheel dat het anekdotische overstijgt.

11:00 Pauze

11:30 Praktische richtlijnen voor implementatie software CMM L3 in sterke innovatieve software ontwikkelingsorganisaties, Rob Kommeren, Philips CFT

In zijn lezing belicht Rob Kommeren zowel problemen als praktische oplossingen bij het implementeren van het mechanisme in een lerende software ontwikkelingsorganisatie die aan CMM L3 eisen moet kunnen voldoen. Zowel de problemen als oplossingen zijn gebaseerd op de dagelijkse praktijk, hoofdzakelijk in organisaties die software ontwikkelen met een hoog innovatieniveau. Rob Kommeren gaat vooral in op het tot stand brengen van een raamwerk voor een lerende organisatie, het verzamelen en gebruik van historische gegevens, ontwikkeling van regels voor procesaanpassingen, life-cycles voor innovatieve ontwikkeling en effectieve reviews. Hij baseert zich vooral op zijn ervaringen als consultant bij de implementatie van CMM L3 Software in het Philips Digital Systems Laboratory in Eindhoven. In dit laboratorium worden de allernieuwste producten ontwikkeld op het gebied van flatscreen TV ’s, set top boxen, DVD en Super Audio CD.

12:15 Business benefits van een geïntegreerde invoering van DSDM en CMM; aanpak en ervaringen bij ABN AMRO, Jean Kleijnen, Senior Vice President ICT C&CC Nederland ABN AMRO

Jean Kleijnen presenteert het programma "Inspiration", een programma dat momenteel wordt uitgevoerd binnen de ICT organisatie van de Nederlandse tak van de C&CC business unit. De focus van de overall strategie van ABN AMRO is gericht op klantentevredenheid. Om die reden is het van groot belang dat de ICT functie voortdurend wordt gemeten en waar gewenst,c.q.noodzakelijk wordt verbeterd, zowel in de uitvoering van projecten als voor het beheer van ICT-oplossingen. Het Inspiration programma is ontwikkeld om vanuit de ICT functie bij te dragen aan het realiseren van de overall doelstellingen van de bank. De presentatie zal ingaan op de doelstellingen die oorspronkelijk zijn uitgezet, de gekozen aanpak, ervaringen en bereikte resultaten tot op heden.

13:00 Lunchbuffet

14:00 eXtreme Programming voor product innovatie (Engelse presentatie) Lars Thorup, Best Brains

eXtreme Programming (XP) is een van de nieuwe flexibele ontwikkel-methoden, die de komende jaren behoorlijk veel aandacht zullen krijgen. XP legt de nadruk op hoge kwaliteit en tijdige levering, terwijl ook rekening wordt gehouden met voortdurend veranderende eisen. Voor bedrijven die zich richten op innovatieve product-ontwikkeling, sluit XP perfect aan op de wensen en behoeften om succesvolle marktproducten (van hoge kwaliteit) te creëren, om de doorlooptijd tot marktintroductie te verkorten en om in te spelen op dynamische marktsituaties (voortdurende eisen van verandering). In zijn lezing zal Lars Thorup de toepassingen van XP beschrijven, uitleggen hoe XP werkt en ook vertellen over zijn eigen ervaringen met het eXtreme werken voor innovatieve productontwikkeling.

14:45 Corporate Change de weg naar topprestaties, Willem Wanrooij, medeoprichter en principal associate ACC Associates for Corporate Change

Willem Wanrooij presenteert het Corporate Change model onder andere toegepast bij de software factory van een grote bank/verzekeraar. Het resultaat dat meer dan 90%van de projecten wordt afgerond binnen de vooraf overeengekomen tijd, capaciteit en budget en voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen. De uitval door voortijdige beëindiging van projecten bedraagt minder dan 1%. Willem Wanrooij zal de succesfactoren van dit ontwikkelingsmodel toelichten aan de hand van deze concrete casus.De kern is de koppeling van cultuur/gedragsaspecten aan de ontwikkeling van werkprocessen (CMM, ITIL, INK).

15:30 Pauze

16:00 Vertalen van zakelijke behoeften naar een verbeteringsprogramma met CMM: een praktische ervaring binnen PHILIPS TV, Guy van Hooveld, Philips High-End TV Brugge

In de negentiger jaren is een organisatiebreed SPI-programma opgezet binnen Philips Consumer Electronics, gebruikmakend van CMM als raamwerk. Softwareontwikkeling groeide erg snel en speelde toen een steeds grotere rol in productontwikkeling. Er was duidelijk behoefte om vaardigheid van embedded software-ontwikkeling in de organisatie te verbeteren. Binnen the High End TV business lijn is besloten om CMM te gebruiken als een model om de uitvoering van software-ontwikkeling te verbeteren op een manier die consistent is met de behoeften van de business. Voorspelbaarheid met de vereiste kwaliteit (vertaald naar lage "field call rate") waren van het hoogste belang voor de High End TV business.Deze presentatie laat zien hoe High End TV gebruikmaakte van CMM om haar doelen te bereiken, waarom ze succesvol zijn, wat de nieuwe uitdagingen zijn en waarom het nooit klaar zal zijn. De presentatie is bedoeld voor alle mensen die betrokken zijn bij het management van softwareverbeteringsprogramma’s en geïnteresseerd zijn in de integratie met de bedrijfsstrategie.

16:45 Bouwen aan innovatie, Jan Bosch, Rijksuniversiteit Groningen

De rol van software architectuur en de software architect in het bijzonder,wordt steeds meer erkend in industriële softwareontwikkeling. Als gevolg daarvan beïnvloedt de architectuur van een softwaresysteem het softwareproces, dat gebruikt wordt voor de ontwikkeling of evolutie van het systeem. Zowel technologische als procesmatige ontwikkelingen worden veelal gestuurd door de softwarearchitect via de softwarearchitectuur. In zijn presentatie geeft Jan Bosch de software architectuur een rol binnen de innovatieprocessen van software ontwikkelorganisaties.

17:30 Borrel

18:00 Diner

20:00 Slot