Conferentie 2002

Uit spider
Ga naar:navigatie, zoeken
Portal:Conferentie

12 juni 2002 SPI als (aan)winst?! (geen presentaties beschikbaar)

SPIder organiseert in samenwerking met Euroforum voor de vijfde keer haar jaarlijkse congres. Alle reden voor een feestelijk tintje in de vorm van meerdere buitenlandse keynote sprekers en een door SPIder betaald feestelijk diner ter afsluiting. Het programma belooft een boeiende kijk op het verleden van SPI te geven direct gekoppeld aan visies op de naaste toekomst van dit vakgebied. Het SPIder bestuur hoopt dat u in grote getale komt genieten van zowel inhoud als de feestelijke extra’s.

SPI (Software Process Improvement) is een van de belangrijkste ontwikkelingen op het vakgebied van software engineering. Nog steeds wordt ontwikkeld aan verbetering van methoden en technieken op dit gebied met als meest in het oog springende ontwikkeling het CMMI (Capability Maturity Model Integration, www.sei.cmu.edu/cmmi). In de praktijk hebben verschillende organisaties - ook in Nederland - ervaring opgedaan met de toepassing van softwareprocesverbetering. Waarom gaat er nog steeds zoveel mis bij software-ontwikkeling? Waarom zijn er nog steeds klanten die niet tevreden zijn met de kwaliteit van de door hun leverancier geleverde software?

De term "softwarecrisis" is al enkele decennia oud. Een van de belangrijkste antwoorden daarop was om de verbetering van het softwareontwikkelproces ter hand te nemen. De ontwikkeling van CMM en de invloed op de praktijk van softwareontwikkeling is groot. Maar, wat heeft SPI ons tot nu toe gebracht? Blijkt het in de praktijk werkelijk de aanwinst die beloofd was? Is (aantoonbaar) winst te behalen door SPI toe te passen?

Wat kunnen we in de naaste toekomst verwachten? Software zal een belangrijke rol blijven spelen in onze maatschappij. Daarmee blijft er winst te behalen door software te ontwikkelen. Of het daarbij nu gaat om maatwerk voor specifieke gebruikers of om softwarepakketten die generiek toepasbaar zijn. De kwaliteit van die software blijft doorslaggevend in het succes. SPI is gebleken een aanwinst te zijn voor het vakgebied. Als uw concurrenten er hun winstkansen mee vergroten, zult ook u moeten nagaan of er winst te behalen is.

Keynote sprekers

Jennifer Stapleton is betrokken geweest bij kwaliteitsvragen rond software en softwareontwikkeling. Zij was een van de stuwende krachten achter de organisatie van SQM (Software Quality Management), een internationale conferentie op dit gebied. Tevens is zij nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van DSDM. De combinatie van deze ervaringen belooft een eigenzinnige visie op het proces en de methode van softwareontwikkeling.

Martin Pol is zowel nationaal en internationaal bekend om zijn inzet om testen en de verbetering van het testproces te professionaliseren. Hij zal zeker kunnen weergeven hoe de kwaliteit van software verbeterd moet worden.

Mike Konrad en Judith Mogilensky zijn beide nauw betrokken bij de ontwikkeling van CMMI. In een onderling debat zullen zij de betekenis van CMMI voor het voetlicht brengen.


Tijdens deze dag krijgt u antwoord op de volgende vragen

  • Wat is de betekenis van SPI voor de software-ontwikkelende organisatie?
  • Hoe kunnen de kosten en baten van SPI in kaart gebracht worden?
  • Wat zijn de praktische ervaringen van anderen met SPI?
  • Wat betekent CMMI en wat verandert er t.o.v. CMM?
  • Wat is de relatie tussen de verbetering van het ontwikkelproces en de ontwikkelmethodiek?
  • Hoe sluit DSDM aan op SPI?
  • Bijten “test process improvement” en SPI elkaar of gaan ze samen?
  • Wie ontmoet u tijdens dit congres?

Programma

09.30 Ontvangst met koffie & thee, registratie en uitreiking badge en syllabus

09.55 Welkomstwoord en inleiding door de dagvoorzitter: Wilko van Asseldonk, voorzitter van SPIder

10.15 KEY-NOTE SPEECH: Does Agile = Fragile? Jennifer Stapleton (Vice-President British Computer Society, Technical Director DSDM Consortium, Independent Consultant)

As businesses demand faster delivery of system solutions, many IS/IT organisations are using agile methods. These can result in unrepeatable processes that are not scaleable and/or software that is not easily maintained. This session will show how the use of DSDM (a quality-focussed and agile systems development method) fits with SPI aims and objectives.

11.00 Koffiepauze op de informatiemarkt

11.30 SPIconomics, Prof. dr. Egon Berghout (Hoogleraar Business & IC aan de Rijksuniversiteit Groningen, associate bij adviesbureau M&I/Partners)

Kwaliteit is helaas niet gratis en vaak zelfs te duur. Wie aan kwaliteitsverbeterprojecten werkt, wordt nagenoeg altijd achteraf geconfronteerd met de vraag "Was dit project nu de moeite waard?" Beantwoording van deze vraag blijkt in de praktijk vaak nog lastiger dan verwacht. In deze presentatie wordt dit probleem nader geanalyseerd en worden diverse suggesties voor verbetering gedaan.

12.15 SPI en testen, Martin Pol, Senior test consultant, Polteq, International Testing Services.

In de afgelopen jaren heeft het testen aan volwassenheid gewonnen. In deze presentatie wordt in eerste instantie de noodzaak van continue verbetering van het testen belicht. Vervolgens wordt ingegaan op hoe "tesprocess improvement"-initiatieven in de regel worden uitgevoerd. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de relatie tussen "test process improvement" en SPI.

13.00 Lunch op de informatiemarkt

14.30 SPI bijdrage aan het proces van waardecreatie, Drs. W. Hassoldt MBA RE (Principal Consultant IT Performance Management ING ITC/BIC) en Dr. J. Spangenberg (Head of IT Performance & Investment Management, ING Corporate IT)

Bij de prioriteitsstelling en selectie van projecten gaat de belangstelling steeds meer uit naar een integrale benadering van de projectenportfolio. Het belang van "op tijd, binnen budget" en vooral het "opleveren van de vooraf afgesproken functionaliteit" van projecten komt hierbij in beeld. Het verband tussen ROI en opgeleverde functionaliteit van een project kan zichtbaar worden gemaakt. In het verlengde hiervan is de relatie tussen een hoger volwassenheidsniveau en project performance aan te tonen. Organisaties die een hoger volwassenheidsniveau (CMM Level 2) hebben bereikt zijn wat betreft hun projecten beter in staat aan de vooraf gestelde vereisten te voldoen en hiermee een positieve bijdrage aan de totale toegevoegde waarde te leveren.

15.15 10 Jaar Software Process Improvement bij Philips Electronics: De aanpak en de resultaten, Ing. René Dujardin (Software Technology Manager, BG Optical Storage - Philips Components & lid Philips SPI Steering Committee)

In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop SPI inmiddels alweer 10 jaar geleden werd geïntroduceerd als een 'corporate' initiatief binnen het Philips concern. Vervolgens wordt ingegaan op de aanpak (stuurgroep, conferenties, opleidingen, intranet), de relatie tot andere kwaliteitsinitiatieven (PQA, PBE) en de resultaten die behaald zijn.

16.00 Theepauze op de informatiemarkt

16.30 CMM: Cultuur, Mensen en Macht? Ir. Ino Rots (R&D Director Optical Networking group, Lucent Technologies)

CMM is een model en dient ook als zodanig gezien te worden. Veel van de CMM gebaseerde assessments bevatten cultuurgebonden elementen, die vaak niet (h)erkend worden. Om tot een effectieve SW procesverbetering te komen kan CMM als leidraad genomen worden, maar dit moet voor alles ingepast worden in de (bedrijfs)cultuur.

17.15 DEBAT: CMMI versus CMM, Mike Konrad (Software Engineering Institute) and Judah Mogilensky (PEP Inc.)

De sprekers zijn beide nauw betrokken bij de ontwikkeling van CMMI. In een onderling debat bespreken zij de betekenis van CMMI.

18.15 Afsluiting

18.30 Aperitief en diner