Conferentie 2001

Uit spider
Ga naar:navigatie, zoeken
Portal:Conferentie

17 april 2001, SPI: wat levert het nu op? De kosten en baten van kwaliteitsverbetering

Het op tijd leveren van betrouwbare software binnen het bepaalde budget is cruciaal voor organisaties om op termijn succesvol te kunnen blijven. Door het tekort aan IT-personeel en door de enorme groei van het aantal software applicaties, wordt dit proces bemoeilijkt. Investeringen in procesverbetering zijn daarom onontkoombaar. Na jaren van grootschalige investeringen in Nederland is de tijd gekomen om de balans op te maken.

Programma

09.00 Ontvangst met koffie, thee en uitreiking syllabus

09.30 Welkomstwoord en inleiding door de dagvoorzitter: Hans Sassenburg, voorzitter van SPIder

09.40 KEY-NOTE SPEECH: Cost and Benefit Analysis: Choosing a SPI Method for Maximum Return on Investment (ROI) (PDF)

David F. Rico, High-technology consultant and software process improvement (SPI) strategist, ITT Industries.

10.30 Is Quality Really Free?: De opbrengsten en kosten van GQM meetprogramma's (PDF)

Dr. Ir. Rini van Solingen, Consultant, CMG

Ook procesverbetering is een investering, waarvoor de vraag gesteld dient te worden of het eigenlijk wel het geld waard is. Vaak wordt gezegd dat het kwantificeren van kosten nog wel te doen is, maar het kwantificeren van opbrengsten heel moeilijk. Dit is niet correct. Opbrengsten zijn heel goed meetbaar te maken. Deze opbrengsten vertalen naar financiële waarden vraagt wat inlevingsvermogen, maar bijna altijd is best een redelijke schatting te maken.
In deze presentatie wordt ingegaan op het meetbaar maken van kosten en opbrengsten van software procesverbetering. In het bijzonder wordt daarbij gekeken naar meetprogramma’s via de Goal/Question/Metric methode. Voor één specifiek meetprogramma uit de praktijk zal de ROI berekening als voorbeeld uitgewerkt worden.

11.00 Koffiepauze op de informatiemarkt

11.30 ROI van de toepassing van PSP

Ing. Willem Wijnia, Senior Consultant, ICT (geen presentatie beschikbaar)

12.15 Lunch op de informatiemarkt

13.30 Van CMM niveau 1 naar succesvolle projecten (PDF)

Ir. Timo van de Put, Projectleider / QA-officer, Mountside Software Engineering BV

14.00 CMM3 betaalt het zich terug? (PDF)

Dr. Peter van Velzen, Algemeen Directeur, Philips Analytical X-Ray

Inleiding CMM3 (PDF)

CMM3 does it pay off (Engels)? (PDF)

14.30 Theepauze op de informatiemarkt

15.00 Mission control calling business (geen documentatie)

Drs. Wilko Kuiper, Senior Management consultant, KPN Datacenter.

Inleiding Business processen van KPN Nervecenter dienst

15.30 KEY-NOTE SPEECH: SPI 10 Years On - Torturing the Evidence (PDF)

Joc Sanders, Internationally renown expert in IT and SPI

16.10 Paneldiscussie met de sprekers en de zaal en gelegenheid tot het stellen van vragen

16.40 Conclusie en afsluiting door de dagvoorzitter

16.50 Borrel

18.00 Einde congres